İşyeri Hekimi İstihdamı

İş sağlığı ve iş güvenliğinin temel amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesidir. Bu hizmetlerin iş güvenliği ile ilgili bölümü iş güvenliği uzmanları tarafından verilirken iş sağlığı hizmetleri sertifikalı işyeri hekim ve diğer sağlık personeli tarafından verilmektedir. 

İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli Çalıştırılmaması Halinde Cezai Müeyyide:
50’den çok çalışanı olan bütün işyerleri, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. (6631 4. Madde) İşyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği süre içinde her ay 5390 Lira para cezası kesilecektir. 
 

-İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
-Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
-Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
-İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
-İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
-Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
ş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
-İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
-Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
-İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
-Yıllık çalışma planı hazırlamak

 

İşyeri Hekimi İstihdamı

İşyeri Hekimi İstihdamı

Yeditepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Danışmanlık A.Ş

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yeni bir resim yaratarak hayallerinizdeki güvenli
Türkiye‘yi çizmek olacaktır.

İletişim

Türkiye İş Kaza Raporu

Eylül 2015
Ölüm
Aralık 2014
Ölüm