İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre İş güvenliği uzmanı;İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanını ifade eder.

İşletmenizin bulunduğu risk grubuna ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek uzmanlık alanlarına sahip, iş güvenliği uzmanları (A,B,C Sınıfı) istihdam etmekteyiz.

 • İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
 • Sağlık Gözetimi
 • Çalışanların bilgilendirilmesi
 • Çalışanların Eğitimi
 • Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
 • Çalışanların yükümlülükleri
 • Çalışan temsilcisi
 • Çalışma ortamı gözetimi
 • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
 • İlgili birimlerle işbirliği
 • İş kazaları
 • Yıllık çalışma raporu
 • İş sağlığı ve güvenliği bakımından
 • Tespit edilen diğer etkenler
İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

Yeditepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Danışmanlık A.Ş

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yeni bir resim yaratarak hayallerinizdeki güvenli
Türkiye‘yi çizmek olacaktır.

İletişim

Türkiye İş Kaza Raporu

Eylül 2015
Ölüm
Aralık 2014
Ölüm