Danışmanlık

A- İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Verdiğimiz danışmalık hizmetiyle, işyerlerinde yasalar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin bütün gereklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, güvenli bir işyeri ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktayız.

  • İşletmedeki mevcut sistemin incelenerek, ayrıntılı analizlerin sonuçlarının yönetime raporlanması,
  • Risk değerlendirmesi,
  • İSG kurulunun oluşturulması,
  • Periyodik denetim planlarının yapılması, uygulanması, raporlanması,
  • Acil durum planlarının ve ekiplerinin oluşturulması, tatbikatların yaptırılması,
  • Üst yönetime ve çalışanlara eğitim verilmesi,
  • Patlamadan korunma dökümanı hazırlanması.

B- Kalite Yönetim Belgelendirme Danışmanlığı

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

Danışmanlık

Danışmanlık

Yeditepe İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Danışmanlık A.Ş

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yeni bir resim yaratarak hayallerinizdeki güvenli
Türkiye‘yi çizmek olacaktır.

İletişim

Türkiye İş Kaza Raporu

Eylül 2015
Ölüm
Aralık 2014
Ölüm