|   Blog  |   İş Güvenliği Uzmanı
NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ

NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ

Ülkemiz iş kazalarında ILO verilerine göre Dünya da 3. Sırada, Avrupa’da ise 1. Sırada yer almaktadır.
DETAY

“KARAMAN'IN KOYUNU SONRA ÇIKAR OYUNU”

Birçok işverene işyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmetleri ....
DETAY
İşyeri Hekimlerinin Çalışma Sürelerine İlişkin Değişiklik

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Sürelerine İlişkin Değişiklik

İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
DETAY