Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğunda Süre Uzatımı

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğunda Süre Uzatımı

Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde resmi gazetede bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için 500 Türk lirası idari para cezası verilir.

25/05/2015 tarihinde resmi gazetede bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlaması beklenirken özellikle inşaat sektöründe yoğun çalışmanın bulunduğu bu dönemde sektörün olumsuz etkilenmemesi için tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ve işverenlerin cezai müeyyidelere maruz kalmaması için mevcut mevzuat maddesinde geçiş sürecini yeniden düzenleyen kanun değişikliği ile birlikte 31 Aralık 2016'ya kadar ertelendi.

Yorumlar (0)

Yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu siz yapın.

Yorum Yaz